Dökümanlar

Detaylı Ara
Search

Aşağıda bulunan Emlak – Gayrimenkul sektörü ile ilgili Form / Dilekçe / Sözleşme Örneklerini sayfamızdan indirerek kullanabilirsiniz.

Emlak Alım Satım Sözleşmesi

Emlak alım satım işlemlerinde sıkça kullanılan sözleşme

Emlak Kiralama Sözleşmesi / Kira Kontratı

Emlak kiralama işlemlerinde sıkça kullanılan kontrat/sözleşme

Komisyon Paylaşım Sözleşmesi

Emlak Komisyoncularının komisyon paylaşımında kullanılan sözleşme

Alım Satım ve Komisyon Protokolü

Emlak Komisyoncularının alım satım işlemlerinde komisyon belirlenmesinde kullanılan protokol

Emlak Yer Gösterme Belgesi

Emlak satın alacak veya kiralayacakların kendilerinin veya yakınlarının emlağı gördüğüne dair imzalayacakları belgedir.

Satış Vaadi Sözleşmesi

Süreli Satılık Emlak Sözleşmesi

Satılık gayrimenkullerin belirli bir süre emlak komisyoncusuna verilmesinde yapılan sözleşme.

Süresiz Satılık Emlak Sözleşmesi

Satılık gayrimenkullerin süre belirmeden emlak komisyoncusuna verilmesinde yapılan sözleşme.

Tahliye Taahhütnamesi

 Kiracıların tahliyesinde kullanılan taahhütname

Tapu İşlemleri Takip Sözleşmesi

Emlak komisyoncusunun, gayrimenkul sahibi yerine işlemleri yapabilmesini sağlayan sözleşme.

Kiralıklarda Yetki Belgesi Sözleşmesi

Emlak komisyoncusunun, mal sahibi kiralama işlemine yetkili olduğu gösteren sözleşme.

Satılıklarda Yetki Belgesi Sözleşmesi

Emlak komisyoncusunun, satış işlemine yetkili olduğu gösteren sözleşme.

Tellaliye Sözleşmesi

Emlak Komisyoncusunun, Satışa aracılık yaptığına dair tellaliye ücreti sözleşmesi.

Kat Mülkiyeti Dilekçesi

Miras Reddi Dilekçesi

Kişilerin kendilerine kalan mirası reddetmeleri için kullanılan dilekçe örneği.

Şirketler İçin Mirasçılık Belgesi Dilekçesi

Şirketlerin ortaklarından ölenlerin yakınlarına kalan şirketin hisselerini devretmede kullanılan dilekçe.

Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Dilekçesi

İnşaat İstikamet Rölevesi İsteme Dilekçesi

Belediyeden İnşaat İstikamet Rölevesi Belgesini istemek için kullanılan dilekçe.

İmar Durumu İsteme Dilekçesi

Yapı Kullanma İzin Belgesi İsteme Dilekçesi

Kot Kesit Belgesini İsteme Dilekçesi

Belediyeden Kot Kesit Belgesini istemek için kullanılan dilekçe.

Belediye Mevcut Yapı Proje Temin Dilekçesi

Belediyeden yapıya ait mevcut projenin istenmesi için kullanılan dilekçe.

Bina Ortak Karar Protokolü Dilekçesi

Konut ve İşyeri Sahibi İçin Kira Yardımı Başvuru Dilekçesi

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Yönetmeliğini kapsamındaki kira yardımından faydalanmak için kullanılan dilekçe.(Konut ve İşyeri Sahibi İçin)

Konut ve İşyeri Kiracısı İçin Taşınma Yardımı Başvuru Dilekçesi

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Yönetmeliğini kapsamındaki kiracılar için taşınmas yardımından faydalanmak için kullanılan dilekçe.(Konut ve İşyeri Kiracısı İçin)

Riskli Yapı Tespit Rapor Onayı Dilekçesi

Kentsel Dönüşüm Başvuru Dilekçesi

Asansör Ruhsatı Başvuru Dilekçesi

Asansör yapımından sonra ruhsat almak için yapılan başvuru dilekçesi.

İskele Kurmak İçin Belediyeden İzin Alma Dilekçesi

Engelliler İçin Emlak Vergisi Mesken İndirimi Dilekçesi

Kat İrtifakı İçin Başvuru Dilekçesi

Yol Projesi Yapılması İçin Başvuru Dilekçesi

Yol projesi yapılması için belediyeye verilen başvuru dilekçesi

Ev Haczi ve Dilekçe Örneği

Kullanım Hakkının Devri

Nitelik Belgesi Dilekçe Örneği

Binaya ait nitelik belgesinin belediyeden talep etme dilekçesi.

Bahçe Duvar İzni Dilekçesi

Kaçak Yapı Dilekçe Örneği

İkametgah Değişikliği Dilekçesi

Vergi dairesinden ikamet bilgilerini değiştirmek için verilen dilekçe.

Yapılacak İnşaatlarda Proje Tasdiği İçin Dilekçe

Vergide Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Vergi borcu olduğu durumda vergi dairesi ile uzlaşmaya varmak için kullanılan dilekçe.

Müteahhitlik Taahhütnamesi

Çatı Vizesi Bildirge Dilekçesi

Yapılan inşaatın çatı seviyesine geldiğinde gerekli kontrollerin yapılıp çatı vizesi verilmesi için kullanılan dilekçe.

Ağaç Revizyonu Dilekçesi

Ağaç değişimi / budama / formlama yaptırılması için kullanılacak dilekçe örneği.

Adres Talep Dilekçesi

Tapu bilgileri verilen taşınmazın adresini talep dilekçesi.

Arşivden Dosya Talebi Dilekçesi

Belediyeden numarası ve tarihi belli olan bir dosyayı talep dilekçesi.

Isı Yalıtım İncelemesi Dilekçesi

İnşaatın ısı yalıtım yönünden incelenmesi için başvuru dilekçesi

İskan Ruhsatı Başvuru Dilekçesi

İskan Ruhsatı almak için kullanılan başvuru dilekçesi

Arıza Giderilmesi İçin Gerekli Kazı Ruhsatı

Oluşan arızalarda belediyeden kazı yapma izni almak için kullanılan dilekçe

Kat Malikleri Muvafakatnamesi

Kat maliklerinden yapıda gerekli tadilatın yapılması için alınan muvafakatname

Plan Tadilatı Dilekçesi

Planda yapılan değişikliği belediyeye bildirmek için kullanılan dilekçe

Temel Üstü Bildirgesi

Yapının temeli bittiğinde belediyenin gerekli kontrolleri yaparak temel üstü ruhsatı vermesi için kullanılan dilekçe

Arsa İçin Emlak Beyanname Formu

Belediyeye arsalara ait emlak vergisini bildirmek için kullanılan form

Emlak ve Çevre Temizliği Vergisi Bildirimi Dilekçesi (Satın Alan/Kiracı İçin)

Emlak ve Çevre Temizliği Vergisi Bildirimi Dilekçesi (Satan/Kiralayan İçin)

Haftalık Tatilde Çalışma Dilekçesi

Haftalık tatilde çalışma izni almak için belediyeye verilecek dilekçe örneği.

Reklam Kaldırma Dilekçesi

Reklam panosunu kaldırıldığına dair belediyeye bilgilendirme dilekçesi.

Konut Kapıcı Sözleşmesi

Apartman sakinleri, yönetici ve kapıcı ile yapılan sözleşme örneği.

Arsa Kiralama Sözleşmesi

Arsaların kiralanmasında kullanılan sözleşme

Kira Sözleşmesi (İşyerleri için)

İşyerlerinin kiralanmasında kullanılan sözleşme

Hazineye Ait Taşınmazı Satın Alma Dilekçesi

Hazineye ait taşınmazı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satın almak için kullanılan dilekçe.

Ecrimisil Borcu Yapılandırma Dilekcesi

6009 Sayili Kanuna göre ecrimisil borcunu yapılandırma dilekçesi.

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Doğrudan Satışı Başvuru Dilekçesi

Ecrimisil İtiraz Dilekçesi

İhbarname ile bildirilen ecrimisil bedeline itirazda bulunma dilekçesi

Kiralama Talep Dilekçesi

Hazineye ait taşınmazı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre kiralamak için kullanılan dilekçe

Hisseli Taşınmazın Hissedarınca Verilecek Satınalma Dilekçesi

Hazine hissesinin, kişinin payına düşen miktarını 4706/4916 sayılı kanun hükümlerine göre satın almak için kullanılan dilekçe

Taşınır Mal Satınalma Talep Dilekçesi

2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre taşınır mal satın almak için kullanılan dilekçe

Veraset İlamı Dilekçesi

Ölen kişinin mirasçılarını gösterir veraset ilamını talep dilekçesi

İmar Çapı Talep Dilekçesi

İmar çapı almak için belediyeye başvuru yapmak için kullanılan dilekçe örneği

Kapıcı Yıllık İzin Formu

Sitede veya apartmanda görev yapan kapıcının yıllık izne ayrılmasında kullanılan dilekçe örneği

Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul Ve Yetimlere Ait Form

Emeklilerin, dul ve yetimlerin, 200 m2 yi geçmeyen konutlarında vergi muafiyeti için kullanacakları dilekçe örneği

Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Emlak Kiralama Sözleşmesi / Kira Kontratı

Emlak kiralama işlemlerinde sıkça kullanılan kontrat/sözleşme

Tapu Takas Sözleşmesi Örneği

Karşılıklı olarak tapu takasında kullanılan sözleşme örneği

Kira Artışı İhtarnamesi

Kira artışı için kullanılan ihtarname örneği

Emlakçı Satış Komisyon Sözleşmesi

Emlak komisyoncusu ile mal sahibi arasında yapılan, gayrimenkul satışında kullanılan yetki sözleşmesi

Emlakçı Kira Komisyon Sözleşmesi

Emlak komisyoncusu ile mal sahibi arasında yapılan, gayrimenkul kiralamasında kullanılan yetki sözleşmesi

Tapu Devir Sözleşmesi

Tapu devir işlemlerinde kullanılan sözleşme örneği

Kira Sözleşmesi İçin Vekaletname Örneği

Kiraya verme işleri için vekil tayin etmede kullanılan vekaletname örneği

Sakarya Gold Life Gayrimenkul | | Her Hakkı Saklıdır © 2017 | | Powered by GultekinB.